18713
post-template-default,single,single-post,postid-18713,single-format-video,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-0.0.1,qode-theme-ver-16.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Bereik 12.000 personen

Bereik 12.000 personen

Het gebruik van video geeft mogelijkheden die ongekend zijn. Een videocampagne kan een duurzaam product of idee een gigantische boost geven. Waar komt dit succes vandaan? En wat zijn de key-elementen om een bereik in deze orde van grootte te creëren?

Een goede campagne draait om drie essentiële onderdelen die op elkaar afgestemd dienen te worden. Deze onderdelen betreffen het DNA van de organisatie, de video en het targetten van de doelgroep.

DNA van de organisatie

Het DNA van de organisatie is belangrijk omdat men tegenwoordig niet gediend is van greenwashing en instanties die niet oprecht zijn. Organisaties met een duurzame insteek hebben een bepaalde drive van waaruit zij opereren. Daardoor hoeven er geen wilde verhalen bedacht of gecreëerd te worden, maar kan er gecommuniceerd worden vanuit de kern. Dat is oprecht en komt dan ook vertrouwd over.

De video

Bij het maken van de video is het de kunst om het DNA van de organisatie door te vertalen naar pakkend beeldmateriaal. Hierbij is het in kaart brengen wat een organisatie drijft een belangrijk onderdeel. Wij hebben het hier vaak over “the why”. Waarom doen wij wat we doen? Breng dit duidelijk over via beeld en mensen raken geïnspireerd.

Het targetten van de doelgroep

Om de geproduceerde video onder de aandacht te krijgen bij de doelgroep kan deze geplaatst worden op de “owned media”. Denk hierbij aan je website, blog en sociale media profielen. Om veel meer bereik te creëren is het echter ook zeer effectief om “paid media” in te zetten. Denk hierbij aan het adverteren via Facebook of YouTube, waarbij je zo nauwkeurig mogelijk jouw doelgroep afkadert op basis van variabelen, bijvoorbeeld demografische gegevens, leeftijd en interesses.

Casevideo

Het succesvol toepassen van deze drie onderdelen, het DNA van de organisatie, de video en het targetten van de doelgroep, helpt ons om mooie resultaten te behalen voor onze klanten. Zie bovenstaande video omtrent het resultaat dat we hebben bereikt voor duurzaam initiatief Skinfoods.