18282
post-template-default,single,single-post,postid-18282,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-0.0.1,qode-theme-ver-16.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Industriewater Eerbeek

Industriewater Eerbeek

Papierfabrieken hebben schoon water nodig om papier te maken en aan het eind van het proces is het water vervuild. Vandaar de tactische ligging van de fabrieken Coldenhove papier, DS Smith de Hoop en Mayr-Melnhof in de buurt van een spreng te Eerbeek (plaats waar grondwater naar boven wordt gedrukt).

Waterreiniging regels

Rijkswaterstaat heeft echter strenge eisen gesteld aan de waterkwaliteit die geloosd wordt en daarom hebben de drie fabrieken een vierde opgericht, genaamd Industriewater Eerbeek. De enige taak van IWE is om het vervuilde papierwater te reinigen om het vervolgens te kunnen lozen op de IJssel. IWE neemt met het reinigen allen geen genoegen en heeft het prachtige streven om zoveel mogelijk restproducten uit het afvalwater te halen en om te zetten in waardevolle grondstoffen. Waar er vroeger flink betaald werd om van het afval af te komen, wordt er steeds meer gedacht in mogelijke opbrengsten van dezelfde stoffen.

Had ik al gezegd dat dit allemaal biologisch gebeurt?

Bacteriën zuiveren vieze deeltjes uit het water, maar hebben daarbij nog extra voedingsstoffen nodig. De oplossing? Nog meer afvalwater van een derde partij! Hier ontvangt IWE een vergoeding voor (afval kost geld) en als bijkomstig voordeel breiden de bacteriën hun koloniën uit, hierdoor kunnen overal ter wereld zuiveringsinstallaties hetzelfde proces in gaan voeren.

Reiniging door IWE

Dit vraagt om enige creativiteit en scheikundige kennis, maar dan heb je ook wat. IWE haalt de volgende producten uit het afvalwater: biogas, slib, zwavel en kalk. Het biogas wordt rechtstreeks teruggeleid naar papierfabriek DS Smith de Hoop in een mate gelijk aan elektriciteit genoeg voor 6250 huishoudens. Het slib wordt op dit moment nog gedroogd en afgevoerd naar een externe partij die er een basiscomponent voor cement van brandt. In de loop van komend jaar zal IWE dit proces zelf op zich gaan nemen. De zwavel en kalk vinden hun weg in de landbouw als grondverbeteraars.

Na het zuiveringsproces is het water meer dan schoon genoeg om afgevoerd te worden naar de IJssel. Dit gebeurt echter maar voor een deel, aangezien het meeste water zijn weg terug vindt naar de papierfabriek DS Smith de Hoop. Een mooi voorbeeld van circulaire processen.